Margit kommer

Nu var det dags för äldre generationer att ansluta sig.

Nästa gäster anländer

Klicka på bilden - Klicka på bilden - Klicka på bilden - Klicka på bilden - Klicka på bilden - Klicka på bilden - Klicka på bilden - Klicka på bilden - Klicka på bilden -

Trädgårdsvandring

Klicka på bilden - Klicka på bilden - Klicka på bilden - Klicka på bilden - Klicka på bilden -

Andra var inomhus

Klicka på bilden - Klicka på bilden - Klicka på bilden - Klicka på bilden - Klicka på bilden - Klicka på bilden - Klicka på bilden - Klicka på bilden - Klicka på bilden - Klicka på bilden - Klicka på bilden -

Tillbaka